Rellinghausen in der Kaiserzeit, Band 1.1
Die Bürgermeisterei
Klaus Lindemann      
Hg: Bürgerschaft Rellinghausen Stadtwald e.V.
2010, 198 Seiten DIN A4, 12,00 Euro
lSBN 978-3-9814043-0-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellinghausen in der Kaiserzeit, Band 1.2
Eingemeindung und erster Weltkrieg  
Klaus Lindemann
Hg: Bürgerschaft Rellinghausen Stadtwald e.V.
2011, 124 Seiten DIN A4, 12,00 Euro
lSBN 978-3-9814043-1-9